Sprejem v dom

Sprejemi v Domu in Enoti so praviloma od delavnikih, med 8. in 12. uro, razen petka in sobote, ko se sprejem opravi izjemoma na osnovi sklepa Komisije.

Novega stanovalca in osebe, ki ga spremljajo, sprejme socialna delavka in jih seznani z razporeditvijo prostorov v zavodu, jih predstavi osebju in sostanovalcem, jim izroči in pojasni hišni red ter cenik storitev.

Ponudimo jim tudi vse potrebne druge informacije in pomoč strokovnih in drugih delavcev Doma in Enote.

Stanovalec in Dom skleneta praviloma pred sprejemom, najkasneje pa ob sprejemu v Dom dogovor, s katerim se uredijo vsa bistvena vprašanja izvajanja storitve, osebe, ki bodo plačevale in pogoji za spremembe in prenehanja veljavnosti dogovora.

Če bo namestitev uporabnika storitev delno ali v celoti plačeval kdo drug, se le-ta zaveže s podpisom dogovora. Če je plačnik, delno ali v celoti, občina, je potrebno predložiti ustrezno odločbo, ki jo izda center za socialno delo.

Stanovalec je ob sprejemu dolžan predložiti še naslednje dokumente:

  • osebni dokument, zaradi prijave začasnega prebivališča (začasno, nato mu jo vrnemo)
  • zdravstveno kartico
  • zdravstveno kartoteko
  • dati ostale podatke za izpolnitev osebnega kartona.

Stanovalec ob sprejemu prinese s seboj oblačila, manjše osebne predmete po dogovoru pa manjše kose opreme. Za zlatnino, denar in druge dragocenosti priporočamo, da si stanovalci uredijo hrambo pred prihodom v Dom.

Dom stanovalcu ob sprejemu uredi prijavo začasnega prebivališča.

Stanovalci imajo vedno pravico zapustiti Dom ter se vrniti v domače okolje ali se preseliti v drug zavod.