Pomoč na domu

Socialna oskrba na domu spada poleg mobilne pomoči v storitve pomoči na domu.

Namenjena je uporabnikom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju, če zaradi starosti in hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane izvaja storitve pomoči na domu v okviru javne službe na podlagi neposrednih pogodb, sklenjenih z občinama Poljčane in Slovenska Bistrica.

Storitev se prilagodi potrebam uporabnika in obsega


Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih

pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih (pomoč življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.

Gospodinjska pomoč

Prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.

Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

Vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Prinašanje pripravljenih kosil

Vse dni v letu v okviru gospodinjske pomoči omogočamo tudi prinašanje pripravljenih kosil na dom uporabnikov iz kuhinje Doma ali Enote kot tudi iz drugih kuhinj.