Podrobnejša predstavitev

PODROBNEJŠA PREDSTAVITEV STORITEV DOLGOTRAJNE OSKRBE

Dolgotrajna oskrba na domu je nova storitev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Predstavlja okrnjeno nadaljevanje projekta integrirane oskrbe DOM – DOMA, ki je na območju občin Slovenska Bistrica in Poljčane potekal v letih 2020- 2022.

Storitve dolgotrajne oskrbe obsegajo storitve za ohranjanje in izboljšanje samostojnosti in krepitev avtonomije posameznika (fizioterapija, delovna terapija) ter storitve za izvajanje zdravstvene nege in priprave zdravil (storitve zdravstvenega tehnika).

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane izvaja storitve dolgotrajne oskrbe na domu v okviru javne službe na podlagi neposrednih pogodb, sklenjenih z občinama Poljčane in Slovenska Bistrica. Občini sta prisluhnili potrebam občanov in uporabnikom omogočili 50% sofinanciranje plačila storitev do 31. 12. 2023.


Storitev se prilagodi potrebam uporabnika in obsega

Izvajanje zdravstvene nege in priprave zdravil

 • nega ustne votline oziroma zob pri osebah z motnjami požiranja;
 • nega nohtov/striženje nohtov na rokah pri sladkorni bolezni, motnjah prekrvavitve itd.;
 • nega zdravih nohtov/striženje nohtov na nogah pri sladkorni bolezni, motnjah prekrvavitve itd.;
 • hranjenje in pitje skozi usta, vključno s postrežbo hrane in pijače pri osebah z motnjami požiranja;
 • pitje (kot samostojna storitev) pri osebah, ki ne zmorejo samostojnega pitja, z motnjami požiranja;
 • dajanje tekočine in hrane po sondi;
 • oskrba odvajalne ali izločalne stome;
 • praznjenje oz. menjava urinskih vrečk, stomalnih ali drugih zbiralnih vrečk;
 • spremljanje vitalnih funkcij pri stabilnem kroničnem obolenju;
 • aspiracija dihalnih poti v ustni in nosni votlini z različnimi pristopi in pripomočki;
 • aplikacija kisika pri trajnem zdravljenju s kisikom na domu;
 • nameščanje in odstranjevanje dolgo-elastičnih povojev, kompresijska oskrba nog;
 • priprava zdravil;
 • pomoč pri jemanju že pripravljenih zdravil, nadzor nad jemanjem zdravil;
 • priprava in dajanje zdravil v obliki podkožnih injekcij ali rektalno;
 • premeščanje nepomičnega uporabnika zaradi specifičnega zdravstvenega stanja (npr. kontrakture, nevarnost patoloških zlomov, razjed zaradi pritiska ipd.);
 • oblačenje in slačenje delno pomičnega ali nepomičnega uporabnika zaradi specifičnega zdravstvenega stanja;
 • oblačenje in slačenje;
 • nameščanje oziroma odstranjevanje serijskih protez ali opornic;
 • umivanje delov telesa nepomičnega uporabnika zaradi specifičnega zdravstvenega stanja;
 • jutranje umivanje celega telesa nepomičnega uporabnika, posteljna kopel ali kopanje pri specifičnem zdravstvenem stanju;
 • jutranje umivanje celega telesa, posteljna kopel ali kopanje;
 • umivanje delov telesa

 

Storitve delovne terapije

 • ocenjevanje in vrednotenje stanja uporabnika – začetno in končno;
 • svetovanje za prilagoditev okolja;
 • svetovanje in učenje izvajalcev neformalne oskrbe za zagotavljanje kakovostne in varne oskrbe uporabnika;
 • preventiva, svetovanje in krepitev uporabnika za samostojno življenje;
 • storitve za ohranjanje gibalne samostojnosti, gibljivosti, moč, stabilnost,
 • mobilnost, vzdržljivost in preventivo padcev;
 • programi za krepitev zdravja in zdravega načina življenja ter svetovanje uporabniku in izvajalcu neformalne oskrbe oz. učenje in vključevanje prostovoljcev;
 • post-diagnostična podpora osebam z demenco in njihovim svojcev;
 • pomoč pri vključitvi uporabnika v skupnost oz. skupinske ali individualne aktivnosti;
 • kognitivni trening.


Storitve fizioterapije

 • ocenjevanje in vrednotenje stanja uporabnika – začetno in končno;
 • svetovanje za prilagoditev okolja;
 • svetovanje in učenje izvajalcev neformalne oskrbe za zagotavljanje kakovostne in varne oskrbe uporabnika;
 • preventiva, svetovanje in krepitev uporabnika za samostojno življenje;
 • storitve za ohranjanje gibalne samostojnosti, gibljivosti, moč, stabilnost, mobilnost, vzdržljivost in preventivo padcev;
 • programi za krepitev zdravja in zdravega načina življenja ter svetovanje uporabniku in izvajalcu neformalne oskrbe oz. učenje in vključevanje prostovoljcev;
 • post-diagnostična podpora osebam z demenco in njihovim svojcev.