Obvestilo o spremembah glede uvrščanja stanovalcev v ustrezno kategorijo oskrbe

Spoštovani stanovalci ter svojci stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane ter Enote Slovenska Bistrica, obveščamo vas, da so 16. 7. 2022 stopili v veljavo Podrobnejši standardi za izvajanje posameznih vrst oskrbe in kriteriji za določitev vrst oskrbe glede na potrebe uporabnikov storitve za področje institucionalnega varstva v domovih za starejše (Uradni list RS, št. 96, 15. 7. 2022). Le ti določajo, da domovi za starejše trenutno izvajanje storitev oskrbe postopoma prilagodimo navedenim standardom.

Glavni namen novih standardov je določitev minimalnih standardov ter poenotenje storitev med domovi na nivoju celotne države. Na osnovi novih standardov je Svet doma v mesecu juniju 2023 sprejel nov Pravilnik o socialno varstvenih storitvah v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane (v nad. Pravilnik), na osnovi katerega bomo s 1. 9. 2023 pričeli z obračunavanjem storitev v skladu z določbami novega Pravilnika in podrobnejših standardov.

Glavna sprememba pri določanju kategorije oskrbe je v točkovanju posameznih storitev, ki jih zaposleni za stanovalce izvajajo. Vsaki storitvi je dodeljeno določeno število točk, za nekatere storitve je določena tudi pogostost izvajanja. Posameznemu stanovalcu se glede na njegove potrebe po storitvah v informacijskem sistemu določi nabor in pogostost izvajanja storitev, skupen seštevek točk nato določi kategorijo oskrbe, katera mu je dodeljena. Število točk v posamezni kategoriji oskrbe je sledeče:

Oskrba I: od 0 do 15 točk
Oskrba II: od 16 do 31 točk
Oskrba IIIA: od 32 do 64 točk
Oskrba IIIB: vsaj 65 točk
Oskrba IV: postavljena diagnoza demenca in opredeljena potreba po osebnem spremljanju ali nadzoru s strani specialista psihiatra

V kolikor se bo kategorija oskrbe s 1. 9. 2023 razlikovala od dosedanje kategorije oskrbe, vas bo socialna delavka povabila k podpisu aneksa k dogovoru o bivanju in izvajanju storitev. Prosimo vas, da se na povabilo odzovete in se s socialno delavko čim hitreje dogovorite za ustrezen termin.

Hkrati z navedeno spremembo uvajamo tudi nov način beleženja izvedbe storitev s strani zaposlenih, ki storitev izvajajo. Tako bomo dosegli večjo transparentnost glede same izvedbe storitve (ali je bila storitev izvedena, kdaj je bila, kdo jo je izvedel, morebitne posebnosti pri izvedbi).
Vse navedene novosti predstavljajo kompleksno spremembo za vse službe v Domu. Prosimo vas za razumevanje pri uvedbi spremembe in morebitnih začetnih zapletih.

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 02 829 59 79 ali na 041 480 124.


Lepo vas pozdravljamo.


Strokovna vodja:
Polona Štule, univ. dipl. soc. ped. 

Direktorica:

Iva Novak, univ. dipl. soc. del.

PRAVILNIK O SOCIALNO VARSTVENIH STORITVAH (2023)

Obvestilo stanovalcem in svojcem.pdf

Vse objave