Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo

OPERACIJA: Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo.

FINANCIRANJE: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

UPRAVIČENEC: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane

NAMEN:

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane se je oktobra 2020 uspešno prijavil na javni razpis Ministrstva za zdravje za izbor operacij Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo in pridobil sredstva v višini 70.000 eur za sofinanciranje nabave mobilne nastanitvene enote z ustrezno opremo.

Sredstva javnega razpisa so namenjena učinkovitejši organizaciji in obvladovanju epidemioloških razmer v povezavi s SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi boleznimi. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih investicijskih in strukturnih skladov.

V Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane izvajamo vse ukrepe in aktivnosti, s katerimi v času epidemije zagotavljamo pogoje, ki zmanjšujejo tveganje zbolevanja naših stanovalcev za koronavirusno boleznijo. Z vzpostavitvijo mobilnih enot, v katerih bomo zagotovili dodatne kapacitete za organiziranje sivih in rdečih con, bomo bistveno vplivali na zmanjševanje tveganja zbolevanja za COVID-19 naših stanovalcev in zaposlenih, hkrati pa bomo razbremenili kapacitete v nastanitvenem objektu Doma Poljčane.

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane je pristopil k izvedbi projekta.

Direktorica:

Ivanka Soršak, univ. dipl. soc. del.

Vse objave