Dom Dr. Jožeta Potrča Poljčane

Enota Slovenska Bistrica


Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, socialnovarstveni zavod za institucionalno varstvo ljudi, starejših od 65 let, letos beleži že 61. obletnico svojega obstoja. V vseh teh letih se je nenehno razvijal; tako na področju strokovnega dela kot z investicijskimi vlaganji, kar nas uvršča med najlepše urejene socialnovarstvene zavode v Sloveniji.

Po skoraj desetletju truda in prizadevanj Občine Slovenska Bistrica in Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane so se 1.12.2013 končno odprla vrata težko pričakovanega doma starejših v Slovenski Bistrici. Dom bo deloval kot dislocirana enota poljčanskega doma, ki bo sprejela 124 stanovalcev, od katerih se jih bo 65 postopoma preselilo iz poljčanskega doma v svoj domači kraj.

Skupaj s stanovalci se bo v enoto Slovenska Bistrica premestilo tudi ustrezno število delavcev, nove pa bomo zaposlovali v skladu z dinamiko zapolnitve kapacitet v enoti. Uprava (vodstvo in finančno računovodska služba) in pralnica bosta svoje storitve za enoto izvajali v domu v Poljčanah. Končna kapaciteta Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane po odprtju enote bo 354 mest, od tega 230 v Poljčanah in 124 v Slovenki Bistrici.

Poleg celodnevnega varstva bo enota ponudila možnost dnevnega varstva za 12 uporabnikov, občanom pa bodo na voljo tudi kosila po nizki ceni z možnostjo razvoza na dom.

V domu v Poljčanah se bodo z otvoritvijo enote izboljšali pogoji za bivanje stanovalcev in delo zaposlenih. V prvi fazi bomo več posteljne sobe spremenili v dvoposteljne, nekatere dvoposteljne pa v enoposteljne.

V nadaljevanju bomo z investicijskimi posegi zagotovili tudi ustrezne sanitarne prostore ter skupne prostore za postopno uvedbo novih konceptov dela.

Zaradi ugodnih prostorskih pogojev bomo nove koncepte dela najprej uvedli v enoti in z njimi naše storitve še bolj približali uporabnikom. Naravnanost na uporabnika ne bo le beseda, temveč bo dejstvo, ki ga bomo spoštovali in izvajali vsi zaposleni.

Naravnanost na uporabnika pomeni fleksibilnejšo organizacijo dela in prizadevanje zaposlenih, da bi sledili dejanskim potrebam stanovalca.

Pomeni spoštovanje njegovih življenjskih navad, želja in pričakovanj. Arhitektura in notranja zasnova prostorov v enoti nam omogočata izvajanje modela gospodinjskih skupnosti, v katerih bomo poskušali stanovalcem zagotoviti življenje in druženje, čim bolj podobno tistemu, ki so se mu morali odreči zaradi prihoda v Dom.