Dolgotrajna oskrba

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI DOLGOTRAJNE OSKRBE

Kohezijska partnerja Dom dr. Jožeta Potrča in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica sta v letih 2020 – 2022 izvajala projekt DOM DOMA, ki je bil ustanovljen na podlagi javnega razpisa »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodne Slovenije«. Naložba je bila sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

Po zaključku projekta, 30. 6. 2022, smo se zaradi potreb prebivalstva odločili za nadaljevanje izvajanja dolgotrajne oskrbe na domu (v nadaljevanju DO) v ožjem obsegu. Sredstva za financiranje izvedbe storitev DO se zagotavljajo iz proračuna Občine Poljčane, proračuna Občine Slovenska Bistrica in iz prispevkov uporabnikov storitev DO ter drugih virov financiranja. Za izvajanje DO skrbi šest zaposlenih, od tega en koordinator DO, trije zdravstveni tehniki, en fizioterapevt in en delovni terapevt.

Storitve dolgotrajne oskrbe obsegajo storitve za ohranjanje in izboljšanje samostojnosti in krepitev avtonomije posameznika (fizioterapija, delovna terapija) ter storitve za izvajanje zdravstvene nege in priprave zdravil (storitve zdravstvenega tehnika)

Storitev se prilagodi potrebam posameznika in obsega:

Storitve koordinatorja

ki opravi prvi obisk na domu in oceni stanje in potrebe, pripravi dogovor o storitvi DO, koordinira in sodeluje z drugimi službami s področja zdravstva in socialnega varstva. Občasno opravi ponovne obiske, da oceni potrebo po spremembi  storitev DO.

Storitve zdravstvenega tehnika

temeljijo na individualni potrebi pri osnovni negi in oskrbi uporabnika, pomoči pri umivanju, oblačenju, pri merjenju vitalnih funkcij ali pomoči pri delitvi terapije. Lahko pa izvaja tudi zahtevnejše storitve zdravstvene nege, kot so aplikacija kisika, aspiracija dihalnih poti, preveza kronične rane.

Storitve delovnega terapevta

obsegajo vrsto pomoči za ohranitev ali izboljšanje gibljivosti uporabnika, pomoč pri krepitve zdravja za samostojno življenje ter svetovanje pri urejanju stanovanja zaradi varnosti pri gibanju, pomoč svojcem delu z uporabnikom.

Storitve fizioterapevta

so podobne storitvam delovnega terapevta s poudarkom na storitvah za ohranjanje gibalne samostojnosti, gibljivosti, moči, stabilnosti, mobilnosti in učenje preventive pred padci. Fizioterapijo priporočamo predvsem ljudem, ki potrebujejo nujno rehabilitacijo po padcih, možganski kapi ali drugih akutnih stanjih.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 041 480 504 (Petar Ljuljđuraj), e-pošta: petarl@dom-poljcane.si.