Cenik storitev pomoči na domu


CENIK STORITEV POMOČI NA DOMU

  • Cena uporabnika za eno uro storitve:

OBČINA

VELJAVNOST OD

DELOVNI DAN

NEDELJA, PONOČI

PRAZNIK

Poljčane

1.01.2024

8,48 €

12,81 €

15,20 €

Slovenska Bistrica

1.01.2024

7,83 €

12,16 €

14,55 €


Uskladitev cene za Občino Poljčane in  Občino Slovenska Bistrica je Svet Doma dr. Jožeta 
Potrča Poljčane sprejel na 17. redni seji dne 28. 11. 2023.

Ceno storitve za občino Poljčane je potrdil občinski svet Občine Poljčane na svoji 7. redni
seji dne 18. 12. 2023


Ceno storitve za občino Slovenska Bistrica je potrdil občinski svet Občine Slov. Bistrica na
svoji 8. redni seji dne 6.  12. 2023.Storitve pomoči na domu so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano 
vrednost oproščene plačila DDV. Vse cene so v EUR.


Poljčane, 3. 1. 2024


Direktorica:Iva Novak, univ.dipl.soc.del.