Cenik storitev pomoči na domu

OBČINAVELJAVNOSTDELOVNI DANNEDELJAPRAZNIK
Poljčane1. 4. 20237,74 €11,70 €13,07 €
Slovenska Bistrica25. 3. 20237,34 €11,30 €13,49 €

Nudimo vam tudi kosila po ceniku za zunanje odjemalce.

Uskladitev cene za Občino Poljčane in Občino Slovenska Bistrica je Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane sprejel na 12. redni seji dne 14. 2. 2023.

Ceno storitve za občino Poljčane je potrdil občinski svet Občine Poljčane na svoji 4. redni seji dne 30. 3. 2023.

Ceno storitve za občino Slovenska Bistrica je potrdil občinski svet Občine Slov. Bistrica na svoji 3. redni seji dne 22. 3. 2023.

Storitve pomoči na domu so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost oproščene plačila DDV. Vse cene so v EUR.


Poljčane, 1. 4. 2023
Direktorica: Ivanka Soršak, univ. dipl. soc. del.


V skladu z UREDBO o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004, 124/2004)
– neuradno prečiščeno besedilo –, lahko uporabniki zaprosijo za oprostitev plačila storitev pri Centru za socialno delo Slovenska Bistrica.