Cenik dolgotrajne oskrbe

CENIK STORITEV DOLOGTRAJNE OSKRBE

VRSTA STORITVE

EKONOMSKA CENA

CENA ZA UPORABNIKA

Fizioterapija, delovna terapija

41,00€ na uro

20,50€ na uro

Zdravstvena nega in priprava zdravil

34,00€ na uro

17,00€ na uro

Uskladitev cene za Občino Poljčane in Občino Slovenska Bistrica je Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane sprejel na svoji 13. redni seji, dne 27. 2. 2023.

Občina Slovenska Bistrica je podala soglasje k tako določeni ceni na 3. redni seji Občinskega sveta, dne 22. 3. 2023, ter določila ceno za uporabnika s stalnim prebivališčem na območju občine Slovenska Bistrica, z veljavnostjo od 25. 3. 2023 dalje.

Občina Poljčane je podala soglasje k tako določeni ceni na svoji 4. redni seji Občinskega sveta, dne 30. 3. 2023, ter določila ceno za uporabnika s stalnim prebivališčem na območju občine Poljčane, z veljavnostjo od 1. 4. 2023 dalje.

Storitve dolgotrajne oskrbe na domu so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost oproščene plačila DDV.

Poljčane, 3. 4. 2023

Direktorica: Ivanka Soršak, univ. dipl. soc. del.