Projekt dom doma

Kohezijska partnerja Dom dr. Jožeta Potrča in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica sta se prijavila na javni razpis »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodne Slovenije« in bila izbrana. Tako sta združila moči v projektu , ki smo ga poimenovali DOM-DOMA.

Projekt DOM-DOMA, se osredotoča na zagotavljanje integrirane oskrbe starejših v družbi, kakovostno obravnavo le-teh, ter možnost njihovega čim daljšega samostojnega bivanja v domačem okolju.

Preberite več
Slika projekta Dom doma - skupaj smo

Pomoč na domu

Socialna oskrba na domu spada poleg mobilne pomoči v storitve pomoči na domu.

Namenjena je uporabnikom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju, če zaradi starosti in hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Preberite več

Naše storitve

Dom polčane

Dom poljčane

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane se ponaša z dolgoletno tradicijo, prekrasno lego v zelenju pod Bočem in z izjemno lepo urejenimi bivalnimi prostori.

Vedno smo si pripravljeni vzeti čas in prisluhniti tudi kakšni posebni želji stanovalcev. Trudimo se, da bi bilo njihovo življenje v domu čim bolj prijazno, zanimivo in dostojno.

Preberite več
Dom Slovenska Bistrica

Enota Slovenska Bistrica

Po skoraj desetletju truda in prizadevanj Občine Slovenska Bistrica in Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane so se 1.12.2013 končno odprla vrata težko pričakovanega doma starejših v Slovenski Bistrici.

Dom bo deloval kot dislocirana enota poljčanskega doma, ki bo sprejela 124 stanovalcev, od katerih se jih bo 65 postopoma preselilo iz poljčanskega doma v svoj domači kraj.

Preberite več

Sprejem v dom

Naš dom je dom za starejše, zato praviloma sprejemamo osebe, starejše od 65 let, izjemoma pa zaradi specifičnega zdravstvenega stanja ali socialnih razmer sprejmemo tudi mlajše stanovalce.